Close

Paul Borenberg

Paul Borenberg doktorand i historia, Sverige

Paul Borenberg är doktorand vid Göteborgs universitet på institutionen för historiska studier. Paul beskriver själv att han forskar om människors vardagsliv under tidigmodern tid. Forskningen kretsar kring stadskultur, arbete, krogmiljöer och sexualitetens historia med tyngdpunkt på det tidiga 1600-talet. Vad arbetade kvinnor och vad arbetade män med? Var träffades man för att umgås på fritiden och hur gick man tillväga för att finna en fästman eller fästmö?

Med andra ord undersöker han 1600-talets patriarkala samhällsordning och hur den fungerade underifrån, från tjänstefolkets perspektiv. Avhandlingsarbetet har arbetstiteln: Drängar och pigors vardagsliv och 1600-talets samhällsordning 1600-1635.

https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xborpa&departmentId=051100