Close

Mattias Holmquist

Mattias Holmquist Blekinge Arkipelag, Sverige

Mattias Holmquist har undervisat i drygt tio år i filosofi på gymnasiet, varit projektledare för fisketurism i Skåne, arbetat med guidning och fiskevård på Mörrums Kronolaxfiske och är nu koordinator på Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Biosfärområden utses av FN-organet UNESCO för att arbeta med bevarande av höga natur- och kulturvärden samt med olika projekt för hållbar utveckling.

Under 2018 utkom Holmquist med boken Laxlycka : om passionen för laxflugfiske – en filosofisk undersökning.  Boken tar sin utgångspunkt i författarens och andras erfarenheter och belyser fiskarens funderingar med hjälp av klassisk filosofi: Varför hugger laxen flugan och hur kan vi veta det? Vad är det som binder oss så passionerat till laxflugfisket och vad menar vi egentligen med fiskelycka?

https://www.blekingearkipelag.se/

https://www.laxlyckan.se/se/boken-laxlycka-41244597