Close

Maria Björnstam

Maria Björnstam sjökapten, Sverige

Maria Björnstam var Sveriges första kvinnliga sjökapten.  Hon växte upp i Göteborg, Karlskrona och Stockholm som dotter till en kapten i flottan. Vid 18 års ålder gick hon till sjöss som sommarjobb. Efter studier på Sjömansskolan i Kalmar och 36 månaders sjöpraktik sökte hon in på Sjöbefälsskolan i Göteborg.  1970 examinerades hon som Sveriges första kvinnliga sjökapten. 1973 deltog hon som enda sjökunnig i ett experiment som innebar att segla flotten Acali över Atlanten, från Kanarieöarna till Yucatánhalvön. Det antropologiska experimentet som omfattade 11 personer tog tre månader och kom att kallas ”sexflotten”.  Fyrtiofem år senare, 2018 gjorde Marcus Lindeen en häpnadsväckande dokumentär om experiementet: Flotten, där rekonstrueras deras färd över Atlanten och i fokus finns besättningens upplevelser. I filmen, som vann pris vid Köpenhamns dokumentärfilmfestival, träffas sju ur besättningen igen och pratar ut om det märkliga experiment de utsattes för.

Björnstam arbetade efter experimentet i 15 år på Salénrederiernas bananbåtar. Efter att Saléns gått i konkurs mönstrade hon på Tor Line och var andrestyrman på ro-ro-fartyg. Björnstam var till sjöss i mer än 40 år.

Foto: Thomas Johansson

https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Bj%C3%B6rnstam