Close

Kristian Gerner

Kristian Gerner, historiker, Sverige

Kristian Gerner är professor i historia vid Lunds universitet. Han har varit redaktör för tidskrifterna Scandia och för Nordic Journal of Soviet and East European Studies. Han har skrivit böckerna Arvet från det förflutna: Sovjet på tröskeln till 80-talet (1980), Svårt att vara ryss: På väg mot postsovjetismen (1989) och Centraleuropas historia (2004). Han har skrivit i och tillsammans med Klas-Göran Karlsson redigerat boken Rysk spegel: Svenska berättelser om Sovjetunionen och om Sverige (2008). Han har även ägnat mycket tid åt kontrafaktisk historia, och har varit redaktör och faktagranskare till Vad hade hänt om… (2015).

Foto: Claes Henrik Hedberg

https://historiskamedia.se/forfattare/kristian-gerner/