Close

Johanna Hedenberg

Johanna Hedenberg översättare, Sverige

Hedenberg inledde sin bana som litterär översättare i början på 1990-talet, men efter några böcker blev det i stället EU-översättning på heltid i många år.  Sedan 2009 översätter hon nu åter skönlitteratur. Utöver huvudspråken franska och italienska översätter hon också spanska och nederländska. Hedenberg har undervisat på översättarprogrammet (franska) vid Uppsala universitet och på Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) i Stockholm och har även språkgranskat för riksdagen. Bland de mer kända författare som Hedenberg översatt verk av bör nämnas Elena Ferrante och Neapelkvartetten.

Foto: Kristina Hedtjärn

http://www.oversattarcentrum.se/sv.html/member/xx/13