Close

Johan Hammar

Johan Hammar naturfotograf, Sverige

I två år har sötvattenspecialisten, fotografen och filmaren Johan Hammar dokumenterat våra sötvattensmiljöer från norr till söder. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Han har fotograferat och filmat arter och miljöer både under och över vattenytan. Men han har även skildrat hotet mot våra vattenmiljöer samt arbetet med att återställa och återskapa vattenmiljöer.

Förutom att fotografera och filma har Johan även spelat in ljud och filmat i 360 VR. För första gången i Sverige kommer man att kunna dyka ner under vattenytan och uppleva livet under ytan med hjälp av VR glasögon utan att bli blöt. En hisnande upplevelse.

Genom multimediaprojektet SÖTVATTEN vill Johan berätta om våra sötvatten och deras fantastiska mångfald på ett levande, inspirerande och lite nytt sätt.

Målet är att öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten. För både människor och djur.

https://www.sotvatten.se/