Close

Jens Liljestrand

Jens Liljestrand journalist/författare, Sverige

Jens Liljestrand, är en svensk litteraturvetare, författare och skribent. Sedan 2013 är han biträdande kulturchef på Expressen.
Han har tidigare varit verksam som kritiker i Sydsvenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

Liljestrand är uppväxt i Moçambique, Uppsala och Karlskrona. Liljestrand debuterade som författare 2003 med reportageboken Made in Pride. 2004 gav han ut ytterligare en reportagebok, Vi äro svenska scouter vi, ett porträtt av medelklassens barn och de olika ambitioner som fostrar dem. Hans skönlitterära debut ägde rum 2008 med novellsamlingen Paris–Dakar. Den följdes 2011 av Adonis, uppbyggd kring medlemmarna i en sångargrupp från Lund.

Liljestrand är Sveriges största auktoritet på Vilhelm Moberg, och disputerade den 12 december 2009 vid Lunds universitet på avhandlingen Mobergland – personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie.

2018 utkom Liljestrand med boken Mannen i skogen: en biografi över Vilhelm Moberg.

Foto: Fredrik Hjerling

https://www.albertbonniersforlag.se/bocker/164448/mannen-i-skogen/