Close

Harry R:son Svensson

Harry R:son Svensson historiker, Karlskrona

Harry R:son Svensson är Fil. dr från Karlskrona. Svenssons avhandling från 2017- Fabian Philip, familjen Ruben och örlogsstaden undersöker judisk integration i örlogsstaden Karlskrona under perioden 1780–1945. Detta har gjorts genom att undersöka de ekonomiska, sociala och kulturella strategier som familjen Philip/Ruben använde sig av i sitt familjeföretag i Karlskrona under 1800-talet.

Harry R:son Svensson är som historiker ofta anlitad föreläsare samt skribent och kommer snart ut med sin nya bok om svensk nazism och historiebruk i Karlskrona.

Foto:Lottie Håkansson