Close

Anders Wijkman

Anders Wijkman former politichian, miljöengagerad, Sverige

Anders Wijkman, Stockholm, är en svensk författare och samhällsdebattör samt tidigare politiker. Wijkman har engagerat sig hårt i arbetet för att förändra ekonomins ramverk, allt med syftet att minska den stora och ökande spänningen mellan en snabbt ökande global ekonomi – och befolkning – och naturen. En tillväxt som förstör skogar, odlingsmark, färskvatten med mera, eller som bidrar till ett mera instabilt klimat, är enligt Wijkman starkt negativ. Då kan man istället tala om en tillväxt som är “oekonomisk”, dvs nyttan är mindre än den skada som vållas. En tillväxt som bara gör de rika rikare ser han som olycklig.

Denna problematik – och mycket annat – behandlas i boken Den stora förnekelsen som han skrev tillsammans med Johan Rockström 2011. I boken görs en genomgång av de allvarligaste hoten mot planeten – i form av ett mera instabilt klimat, överutnyttjade ekosystem samt utarmning av vissa ändliga resurser.