Close

Bok och hav

- Karlskronas internationella litterära mötesplats

Vi hoppas återkomma 2022

Bok och hav

Karlskronas litteraturfestival

Tyvärr har den nya styrelsen för Bok och Hav (som skulle hållits 15-17 maj 2020) inte sett någon annan möjlighet än att flytta festivalen till ett senare tillfälle under 2022. Det har varit en mycket osäker situation under lång tid i pandemin, men nu hoppas vi att det är möjligt att samla folk till evenemang igen – och självklart går hälsoaspekterna först.

Precis som många andra kulturella evenemang drivs Bok och Hav som en ideell, icke vinstdrivande förening. I nuläget kan vi inte annat än att jobba för att vi kan genomföra festivalen senare under 2020 och vi hoppas att de tilltänkta författarna kan vara med då istället. Vi återkommer såklart med besked om nytt datum så fort vi vet!