AnnaSara Hammar

AnnaSara Hammar – Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

AnnaSara Hammar

Historiker. Hennes doktorsavhandling, utgiven 2014, bär titeln Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670–1716. I Mellan kaos och kontroll möter vi människorna i en av stormaktstidens största organisationer och arbetsgivare: den svenska flottan. Under perioden spelade flottan en avgörande roll för förmågan att hålla ihop det svenska väldet. Den hade förgreningar över hela riket, sysselsatte tusentals människor och var en angelägenhet för varje samhällsskikt. I Hammars studie får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap för första gången en ordentlig genomlysning. Genom den enskilda människans ögon ser vi hur flottans maktstrategier bemöttes med protester eller anpassning och hur amiralitetet tvingades till en ständig balansgång, mellan kaos och kontroll.

Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Anna Jörgensdotter

Anna Jörgensdotter fotograf: Sara Mac Key – Lördag kl 14:15 Sparresalen och kl 16:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet

Anna Jörgensdotter

Född 1973 i Sandviken, men numera bosatt i Gävle. Hon debuterade 2002 med den uppmärksammade romanen Pappa Pralin och har sedan dess utgivit både prosa och poesi. Hon har erhållit en rad priser och utmärkelser, bland Ivar Lo-priset 2010 för romanen Bergets döttrar och Stig Sjödin-priser 2012 för Livfjädrar. Kvinnornas Sandviken, tillsammans med Helene Rådberg och Carolina Thorell. Hon har arbetat som frilansskribent för blanda annat ETC, Arbetarbladet, Arbetaren och Helsingborgs Dagblad, och uppträtt som livepoet. Hon har även varit redaktör för kulturtidskriften Serum. Anna Jörgensdotter räknas till Sveriges arbetarförfattare. Hon är engagerad i asylkommittén i Gävle och även i Joe Hill-gården i samma stad. För sin senaste roman Solidärer (2017), om svenskar i det spanska inbördeskriget, tilldelades hon Moa Martinsson-priset, tidningen Vi:s litteraturpris samt Sara Lidman-priset.

Lördag kl 14:15 Sparresalen och kl 16:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet

 

Ola Larsmo

Ola Larsmo Foto: Christine Olsson – Fredag kl 13:00 Sparresalen Lördag kl 10:00 Marinmuseum och kl 12:00 Sparresalen

Ola Larsmo

Född 1957, uppvuxen i Västervik, bosatt i Uppsala. Är vid sidan av författarskapet kulturjournalist och tidigare ordförande av Svenska PEN samt driver den historiska podcasten en svensk tiger. Debuterade som författare 1983 med kortromanen Vindmarken och har sedan dess givit ut en mängd romaner, essäer och noveller, bland annat den historiska romanen Maroonberget (1996) som utspelar sig i 1700-talets Västindien och vid Gustav III hov. Romanen vann tidningen Vi:s litteraturpris. Larsmos senaste roman, Swede Hollow (2016), handlar om svenska emigranter i Minnesota. I år blev Larsmo hedersdoktor vid Uppsala universitet och mottog Natur & Kulturs kulturpris. Tillsammans med Elisabeth Åsbrink och Sverker Sörlin är Ola Larsmo redaktör till Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? och är en del av kampanjen #vimåsteprata och utkommer den 15 maj 2018. Larsmo är även en av de medverkande skribenterna i boken.

Fredag kl 13:00 Sparresalen
Lördag kl 10:00 Marinmuseum och kl 12:00 Sparresalen

Per T Ohlsson

Per T Ohlsson fotograf: Nille Leander – Lördag kl 12:00 Sparresalen och kl 15:00 Kungl Örlogsmannasällskapet

Per T Ohlsson

Per T Ohlsson, född i Malmö 1958, är flerfaldigt prisbelönad journalist, författare och Senior Columnist i Sydsvenskan. Bland hans tidigare böcker märks 100 år av tillväxt (1994) om finansministern Johan August Gripenstedt och Konservkungen (2006) om flyktingen, entreprenören och krigsveteranen Herbert Felix och Svensk politik (2014). Tillsammans med Mats Bergstrand var Per T Ohlsson huvudredaktör för projektet Sveriges statsministrar under 100 år, en box med 22 kompakta volymer som utgavs 2010. Per T Ohlsson författade två av dem: Rickard Sandler och Carl Gustaf Ekman. I sin senaste bok 1918 Året då Sverige blev Sverige (2017) berättar Per T Ohlsson om det spänningsfyllda, kanske det mest dramatiska året i Sveriges historia.  Han har bland annat mottagit Söderbergska stiftelsens journalistpris 1998, Nicolinpriset 2009 och Stora Murvelpriset för fördjupande journalistik 2015. Per T Ohlsson utsågs 2017 till hedersdoktor vid Lunds universitet.

Lördag kl 12:00 Sparresalen och kl 15:00 Kungl Örlogsmannasällskapet

Niclas Sennerteg

Niclas Sennerteg Fotograf: Daniel Ekbladh – Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet. Lördag kl 12:00 och 14:15 Sparresalen

Niclas Sennerteg

Född 1967, journalist och författare. Jobbar sedan 2006 som kulturskribent och litteraturkritiker. Skriver även för populärvetenskapliga tidningar så som Populär Historia. Debuten som författare kom 2001 med boken Stalins hämnd som handlar om röda arméns härjningar i Tyskland under andra världskrigets slutskeden. Genom åren har Sennerteg skrivit flera böcker om 1900-talets historia: Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga (2008) som behandlar internering av flyktingar från Nazi-Tyskland. Hakkorset och Halvmånen (2014) berättar om tyska krigsförbrytare som efter kriget tog sin tillflykt till mellanöstern. Den senaste Finska inbördeskriget (2017), i samarbete med Tobias Berglund, berättar bland annat om svenska kopplingar till konflikten.   

Fredag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lördag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet, kl 12:00 och 14:15 Sparresalen