Karin Gafvelin

Karin Gafvelin Foto: Johanna Arnström – Fredag kl 12:10 och 15:00 Sparresalen. Lördag kl 11:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Karin Gafvelin

Född 1986 i Stockholm, började segla på Ostindiefararen Götheborg när hon var 19 år. Sedan dess har hon utbildat sig till båtbyggare och jobbat med traditionsfartyg världen över, mestadels i Skandinavien och USA. Hon kombinerar denna passion med sin livslånga passion för tecknande i sin debutbok Djupet, en serieroman om kärlek och livet med skeppen. Djupet kom ut i december 2017 och har blivit mycket väl emottagen. 

Fredag kl 12:10 och 15:00 Sparresalen.
Lördag kl 11:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet.

AnnaSara Hammar

AnnaSara Hammar – Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet. 

AnnaSara Hammar

Historiker. Hennes doktorsavhandling, utgiven 2014, bär titeln Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670–1716. I Mellan kaos och kontroll möter vi människorna i en av stormaktstidens största organisationer och arbetsgivare: den svenska flottan. Under perioden spelade flottan en avgörande roll för förmågan att hålla ihop det svenska väldet. Den hade förgreningar över hela riket, sysselsatte tusentals människor och var en angelägenhet för varje samhällsskikt. I Hammars studie får de sociala relationerna mellan officerare, underofficerare och manskap för första gången en ordentlig genomlysning. Genom den enskilda människans ögon ser vi hur flottans maktstrategier bemöttes med protester eller anpassning och hur amiralitetet tvingades till en ständig balansgång, mellan kaos och kontroll.

Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:30 Kungl. Örlogsmannasällskapet.