Med reservation för ev. ändringar

Tid Programpunkt Plats
09:30-11:00 Tema: Natur
I sångens tid. Fågelskådning och vandring i det gröna med författaren Tomas Bannerhed och poeten Niklas Törnlund. Författaren Andrea Lundgren läser ur Nordisk fauna.
I samarbete med Naturum och Stadsseniorerna
Världsarvet Skärva

FRITT

Kör E22 mot Karlskrona eller Malmö. Avtagsväg Skärva

12:00-13:00 Avslutning

Prisutdelning
Katarina Mazetti pris Skarven

Stadsbudskårens Litteraturpris 2018

Premier från skrivarverkstaden för unga 13-15 år Högläsning av premierade texter skrivna av ungdomar vid fredagens skrivarverkstad

Konferencier: Niklas Törnlund

Skärva Herrgård

FRITT
Kör E22 mot Karlskrona eller Malmö. Avtagsväg Skärva
14:00-16:00 Spår av judisk befolkning i Karlskrona
Stadsvandring med historikern PhD Harry Svensson
Karlskrona
Guidningen börjar vid Kapellparken, på Drottninggatan
FRITT
11:00-17:00 Konstrundan i Blekinge – Öppna ateljéer www.konstrundaniblekinge.se