Bok och HavBok och Hav, Karlskronas internationella litteraturfestival, återkommer för andra året med ett fullspäckat program i Kristihimmelsfärdshelgen den 10-13 maj 2018.

Litteraturfestivalen utspelas i olika miljöer i det 20-årsjubilerande världsarvet Karlskrona, som Marinmuseum, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Sparresalen, Konsthallen och inte minst i den nyss återinvigda Fredrikskyrkan.

Vi får möta 35 författare, poeter, historiker, musiker och journalister i 50 programpunkter.
Huvudteman:
 Hedersländer: Island, Estland, Lettland och Litauen – 100 års självständighet
 En av stadens stora söner återvänder
 Poetisk sprängkraft
 Musikrepertoar – uruppförande
 År 1918
 Demokrati och demokratiutveckling
 Skrivarverkstad för barn och unga med poeter och författare
 Havet och naturen – naturlyrik och biologi

En mängd annat erbjuds! Festivalen ger smakprov på hela världens mångfald och erbjuder
något för alla! Vi tas till 1800-talets USA, familjekrönikor, flyktingöden, kärlek i Karibiska
havet, finska inbördeskriget, isländska fiskeskrönor, irrfärder till havs, flottan och sjökrig,
urban fantasi, besjälad natur, feminism, spanska inbördeskriget, spanska sjukan, fågelsång och
så oändligt mycket mer.
Och det blir mycket musik – både rock, rap och nyskriven klassisk!

Varmt välkomna!

Vi börjar sälja festivalkort online 14/4