Niclas Sennerteg Fotograf: Daniel Ekbladh – Fredag kl 10:00 och Lördag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet. Lördag kl 12:00 och 14:15 Sparresalen

Niclas Sennerteg

Född 1967, journalist och författare. Jobbar sedan 2006 som kulturskribent och litteraturkritiker. Skriver även för populärvetenskapliga tidningar så som Populär Historia. Debuten som författare kom 2001 med boken Stalins hämnd som handlar om röda arméns härjningar i Tyskland under andra världskrigets slutskeden. Genom åren har Sennerteg skrivit flera böcker om 1900-talets historia: Svenska koncentrationsläger i tredje rikets skugga (2008) som behandlar internering av flyktingar från Nazi-Tyskland. Hakkorset och Halvmånen (2014) berättar om tyska krigsförbrytare som efter kriget tog sin tillflykt till mellanöstern. Den senaste Finska inbördeskriget (2017), i samarbete med Tobias Berglund, berättar bland annat om svenska kopplingar till konflikten.   

Fredag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lördag kl 10:00 Kungl. Örlogsmannasällskapet, kl 12:00 och 14:15 Sparresalen