Med reservation för ändringar

Tid Programpunkt Plats
09:30-10:45 Tema: Kreativt skrivande med unga
Att växa upp vid havet
Skrivarverkstad för ungdomar 13 – 15 år
Under ledning av poeten Niklas Törnlund
Premierade texter läses högt vid festivalens avslutning söndag
I samarbete med Karlskrona kommun
Konsthallen/Salongen

Begränsat antal platser för 13-15 åringar.
Föranmälan görs till bokohav@gmail.com

10:00-10:50 Tema: Natur
Läget för Den blå planeten jorden nu och i framtiden
Biologen och författaren Stefan Edman i samtal med miljöjournalisten Pär Nord
Sparresalen
10:00-10:50 Mellan kaos och kontroll

Historikern AnnaSara Hammar berättar om båtsmansfamiljer på 1600-talet och sin doktorsavhandling Mellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716
Samtalsledare Niclas Sennerteg

Kungl. Örlogsmannasällskapet

 

10:00-10:20 20 minuter med Arne Hugo Stølan Marinmuseum Hörsalen
norska
10:30-10:50 20 minuter med Tove Folkesson Marinmuseum Hörsalen
11:00-11:20 20 minuter med Juris Kronbergs Marinmuseum Hörsalen
11:00-11:35 Tema: 1918 – Hedersland
Hedersland Island – 100 år från självständighet som suverän stat
Steinunn Sigurðardóttir poet, författare i samtal med John Swedenmark
Kungl. Örlogsmannasällskapet

isländska/svenska

11:00-11:50 Tema: Natur
Fauna – med och utan vingar
Författarna Tomas Bannerhed och Andrea Lundgren i samtal med poeten Niklas Törnlund med utgångspunkt i romanen Korparna och novellsamlingen Nordisk fauna.
Sparresalen
11:00-17:00 Konstrundan i Blekinge – Öppna ateljéer www.konstrundaniblekinge.se
11:30-11:50 20 minuter med Astrid Selling Marinmuseum Hörsalen
12:00-12:20 20 minuter med Inga Ābele Marinmuseum Hörsalen
lettiska/svenska
12:10-12:50 Kärlek i havsdjupen

Författaren och matrosen Karin Gafvelin berättar om sin roman Djupet och sitt oceanliv. Samtalsledare: Katarina Mazetti

Sparresalen
12:30-12:50 20 minuter med Giedrè Kazlauskaitè Marinmuseum Hörsalen
litauiska/svenska/engelska
13:00-13:50 Swede Hollow

Författaren Ola Larsmo tar oss till St Paul, Minnesota 1897 och slummen i ravinen Swede Hollow var vi möter flera utvandrade svenskars livsöden

Sparresalen
14:00-14:50 Tema: 1918 – Hedersländer

Estland – Lettland – Litauen
100 år från självständighetsförklaringen

Astrid Selling, riksspelman
Inga Ābele författare och dramatiker
Giedrè Kazlauskaitè poet och författare

Samtalsledare: Juris Kronbergs

Kungl. Örlogsmannasällskapet

estniska/lettiska/litauiska/
svenska/engelska

14:00-14:20 20 minuter med Andrea Lundgren Marinmuseum Hörsalen
14:30-14:50 20 minuter med Tomas Bannerhed.
Presentatör Niklas Törnlund
Marinmuseum Hörsalen
14:30-14:50 20 minuter med Anne Swärd
Programpunkten utgår
Sparresalen
15:00-15:20 Kan man lära språket att flyga? Om konsten att undervisa i poesi
Poeterna Arne Hugo Stølan (Norge) och Niklas Törnlund samtalar om sina erfarenheter från skrivarskolor och det nordiska poesiprojektet Treklang
Kungl. Örlogsmannasällskapet

norska/svenska
15:00-15:40 Fatalism Fantasi Fantastik

Samtal mellan författarna Tove Folkesson,
Karin Gafvelin och Nene Ormes. Samtalsledare: Mi Tyler

Sparresalen
15.00-15.20 20 minuter med Stefan Edman Marinmuseum Hörsalen
15.20-15:50 Tema: Natur
Den engagerade människan – havens enda räddning Författaren och biologen Stefan Edman samtalar med miljöjournalisten Pär Nord
Marinmuseum Hörsalen
16.00-16:50 Tema: Demokrati
Från maffiabossar till medborgare
Tomas Lappalainen journalist och författare berättar om sin bok Världens första medborgare : om statens uppkomst i det antika Grekland och samtalar med Horace Engdahl författare och akademieledamot
Marinmuseum Galjonshallen
17:00-18:00 Musiken möter poesin i Fredrikskyrkan

 

Coda – nydiktat om klassisk musik

Niklas Törnlund, poesi
Elisabeth Boström, piano

Oak
Dikt: Mi Tyler
Musik: Ha-Yang Kim
Hanna-Maria Strand, mezzosopran
Elisabeth Boström, piano

Saknaden – uruppförande
Dikt: Mi Tyler
Musik: Benjamin Staern
Hanna-Maria Strand mezzosopran
Elisabeth Boström, piano

Konferencier: Hanna-Maria Strand

Fredrikskyrkan

Fri entré

svenska/engelska
20:30-22:30 Litterär soaré
Författare m fl står på scen
Konsthallen
Festivalpass
svenska och flera språk
Lätt förtäring kan köpas under kvällen