Elisabeth Boström Foto: Charlotte T Strömwall

Elisabeth Boström

Konsertpianisten Elisabeth Boström arbetar som artistchef på Malmö Opera och var 2010–2015 även operans kormästare. Elisabeth är en ofta anlitad kammarmusiker och romansackompanjatör och har
turnerat i USA, Mellanöstern och Europa. Hon har återkommande medverkat i radio och TV samt på ett flertal CD-inspelningar. Av stipendier och utmärkelser som tilldelats henne kan nämnas Kungliga Musikaliska Akademiens Wilhelm Freund-stipendium samt Märtha Stuhres Pianostipendium.