Torsdag 10 maj

Med reservation för ev. ändringar

07:00 Tema Natur

Gökotta
I Uttorps Naturreservat på Sturkö håller man på med en stor restaurering.
Maria Strand och professor Urban Emanuelsson leder vandringen och berättar under rubriken ”Är naturreservat nödvändiga”? Tag med kaffekorg.

Arrangör: Östra Blekinges Hembygdsförening

Uttorps Natrurreservat på Sturkö

Kör mot Sturkö kyrka. Strax innan kyrkan skyltas naturreservatet. Fortsätt längs en mindre väg som slutar vid naturreservatets parkering.
19:00 Poesin möter musiken i Fredrikskyrkan

 

Bok och Hav 2018 Öppnande

Pamela Garpefors, kyrkoherde, Svenska kyrkan Karlskrona

Horace Engdahl författare, akademiledamot
läser sviter av fragment

Jag har ett hem vid havet 
ur Sånger vid Havet 
Dikt: Ragnar Jändel
Musik: Gösta Nystroem 1942
Hanna-Maria Strand, mezzosopran
Elisabeth Boström, piano

Bok och Hav Hedersländer 2018

Lettland
H.E. Ambassadör Herr Marģers Krams 
Inga Ābele, författare, dramatiker
Juris Kronbergs översättare

Litauen
Giedrè Kazlauskaitè, poet, författare

Estland
Astrid Selling, riksspelman

Island
H.E. Ambassadör Fru Estrid Brekkan

Steinunn Sigurðardóttir poet, författare
John Swedenmark översättare

 

Rikard Jönsson kommunfullmäktiges ordförande, Karlskrona kommun
Konferencierer: Pamela Garpefors, Max Dager, Andreas Nilsson

Fredrikskyrkan

Fri entré

svenska/engelska
estniska/isländska/lettiska, litauiska

Fredag 11 maj

Med reservation för ändringar

Tid Programpunkt Plats
09:30-10:45 Tema: Kreativt skrivande med unga
Att växa upp vid havet
Skrivarverkstad för ungdomar 13 – 15 år
Under ledning av poeten Niklas Törnlund
Premierade texter läses högt vid festivalens avslutning söndag
I samarbete med Karlskrona kommun
Konsthallen/Salongen

Begränsat antal platser för 13-15 åringar.
Föranmälan görs till bokohav@gmail.com

10:00-10:50 Tema: Natur
Läget för Den blå planeten jorden nu och i framtiden
Biologen och författaren Stefan Edman i samtal med miljöjournalisten Pär Nord
Sparresalen
10:00-10:50 Mellan kaos och kontroll

Historikern AnnaSara Hammar berättar om båtsmansfamiljer på 1600-talet och sin doktorsavhandling Mellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716
Samtalsledare Niclas Sennerteg

Kungl. Örlogsmannasällskapet

 

10:00-10:20 20 minuter med Arne Hugo Stølan Marinmuseum Hörsalen
norska
10:30-10:50 20 minuter med Tove Folkesson Marinmuseum Hörsalen
11:00-11:20 20 minuter med Juris Kronbergs Marinmuseum Hörsalen
11:00-11:35 Tema: 1918 – Hedersland
Hedersland Island – 100 år från självständighet som suverän stat
Steinunn Sigurðardóttir poet, författare i samtal med John Swedenmark
Kungl. Örlogsmannasällskapet

isländska/svenska

11:00-11:50 Tema: Natur
Fauna – med och utan vingar
Författarna Tomas Bannerhed och Andrea Lundgren i samtal med poeten Niklas Törnlund med utgångspunkt i romanen Korparna och novellsamlingen Nordisk fauna.
Sparresalen
11:00-17:00 Konstrundan i Blekinge – Öppna ateljéer www.konstrundaniblekinge.se
11:30-11:50 20 minuter med Astrid Selling Marinmuseum Hörsalen
12:00-12:20 20 minuter med Inga Ābele Marinmuseum Hörsalen
lettiska/svenska
12:10-12:50 Kärlek i havsdjupen

Författaren och matrosen Karin Gafvelin berättar om sin roman Djupet och sitt oceanliv. Samtalsledare: Katarina Mazetti

Sparresalen
12:30-12:50 20 minuter med Giedrè Kazlauskaitè Marinmuseum Hörsalen
litauiska/svenska/engelska
13:00-13:50 Swede Hollow

Författaren Ola Larsmo tar oss till St Paul, Minnesota 1897 och slummen i ravinen Swede Hollow var vi möter flera utvandrade svenskars livsöden

Sparresalen
14:00-14:50 Tema: 1918 – Hedersländer

Estland – Lettland – Litauen
100 år från självständighetsförklaringen

Astrid Selling, riksspelman
Inga Ābele författare och dramatiker
Giedrè Kazlauskaitè poet och författare

Samtalsledare: Juris Kronbergs

Kungl. Örlogsmannasällskapet

estniska/lettiska/litauiska/
svenska/engelska

14:00-14:20 20 minuter med Andrea Lundgren Marinmuseum Hörsalen
14:30-14:50 20 minuter med Tomas Bannerhed.
Presentatör Niklas Törnlund
Marinmuseum Hörsalen
14:30-14:50 20 minuter med Anne Swärd
Programpunkten utgår
Sparresalen
15:00-15:20 Kan man lära språket att flyga? Om konsten att undervisa i poesi
Poeterna Arne Hugo Stølan (Norge) och Niklas Törnlund samtalar om sina erfarenheter från skrivarskolor och det nordiska poesiprojektet Treklang
Kungl. Örlogsmannasällskapet

norska/svenska
15:00-15:40 Fatalism Fantasi Fantastik

Samtal mellan författarna Tove Folkesson,
Karin Gafvelin och Nene Ormes. Samtalsledare: Mi Tyler

Sparresalen
15.00-15.20 20 minuter med Stefan Edman Marinmuseum Hörsalen
15.20-15:50 Tema: Natur
Den engagerade människan – havens enda räddning Författaren och biologen Stefan Edman samtalar med miljöjournalisten Pär Nord
Marinmuseum Hörsalen
16.00-16:50 Tema: Demokrati
Från maffiabossar till medborgare
Tomas Lappalainen journalist och författare berättar om sin bok Världens första medborgare : om statens uppkomst i det antika Grekland och samtalar med Horace Engdahl författare och akademieledamot
Marinmuseum Galjonshallen
17:00-18:00 Musiken möter poesin i Fredrikskyrkan

 

Coda – nydiktat om klassisk musik

Niklas Törnlund, poesi
Elisabeth Boström, piano

Oak
Dikt: Mi Tyler
Musik: Ha-Yang Kim
Hanna-Maria Strand, mezzosopran
Elisabeth Boström, piano

Saknaden – uruppförande
Dikt: Mi Tyler
Musik: Benjamin Staern
Hanna-Maria Strand mezzosopran
Elisabeth Boström, piano

Konferencier: Hanna-Maria Strand

Fredrikskyrkan

Fri entré

svenska/engelska
20:30-22:30 Litterär soaré
Författare m fl står på scen
Konsthallen
Festivalpass
svenska och flera språk
Lätt förtäring kan köpas under kvällen

Lördag 12 maj

Med reservation för ändringar

Tid Programpunkt Plats
10:00-10:20 20 minuter med Niclas Sennerteg Kungl. Örlogsmannasällskapet
10:00-10:30 Tema: Demokrati
Mänskliga rättigheter – Frihet och kränkning
Författaren Ola Larsmo fd Svenska PEN ordf.
Marinmuseum Hörsalen
10:30-10:50 20 minuter med AnnaSara Hammar Kungl. Örlogsmannasällskapet
10:40-11:00 20 minuter med Mi Tyler Marinmuseum Hörsalen
11:00-11:20 20 minuter med Tomas Lappalainen Kungl. Örlogsmannasällskapet
11:00-11:20 20 minuter med Nene Ormes
Samtalsledare Mi Tyler
Marinmuseum Hörsalen
11:00-14:00 Tema: Kreativt skrivande med barn och unga

PAXA tillsammans med Ingela Korsell barn- och ungdomsförfattare.
Övriga medverkande: Annelie Henrysson printchef, Mimmi Karlsson-Bernfalk chefredaktör Ingemar Lönnbom kulturredaktör
I samarbete med Blekinge Läns Tidning (BLT)

Stadsbibliotekets Hörsal
Fri entré
11:00-17:00 Konstrundan i Blekinge – Öppna ateljéer www.konstrundaniblekinge.se
11:30-12:00 ”Hur kan sjögräset vaja så viktlöst under vattenmassornas enorma tryck?”
Författaren Anne Swärd samtalar om sitt författarskap och sin senaste roman Vera med poeten Arne Hugo Stølan
Programpunkten utgår och ersätts med:

Åsa Maria Kraft läser ur sin nyss utkomna diktsamling Robotsand

Marinmuseum Hörsalen
svenska/norska
11:30-11:50 20 minuter med Karin Gafvelin Kungl. Örlogsmannasällskapet
11:15-11:50 Mapping Europe

Konstnären och fotografen Katerina Mistal berättar i ord och bilder om projektet Mapping Europe och sin planerade bok.

Sparresalen
12:00-14:00 Tema: 1918

Demokrati – styrkan och sårbarheten
Författarna Tomas Lappalainen, Per T Ohlsson, Ola Larsmo, Niclas Sennerteg och Steinunn Sigurðardóttir. Samtalsledare Niklas Törnlund och Ola Larsmo

Sparresalen
12:30-12:50 20 minuter med Katarina Mazetti Marinmuseum Hörsalen
14:00-14:20 20 minuter med Johannes Anyuru Marinmuseum Hörsalen
14:15-14:45 Tema: 1918 – Demokrati

Röd snö – Svart tupp
Niclas Sennerteg författare till Finska inbördeskriget (med Tobias Berglund) och
Anna Jörgensdotter skönlitterär författare till Solidärer samtalar om finska inbördeskriget 1918 och spanska inbördeskriget 1936-39
Samtalsledare Niklas Törnlund

Sparresalen
14:30-14:50 20 minuter med Silvana Imam Marinmuseum Hörsalen
15:00-15:40 Tema: 1918
1918 : Året då Sverige blev Sverige
Per T Ohlsson, författare berättar om sin senaste bok 1918. Året då Sverige blev Sverige
Kungl. Örlogsmannasällskapet
15:30-16:20 Svindlande höjder

Poeten och musikern Silvana Imam och författaren Johannes Anyuru

Moderator: Mi Tyler

Sparresalen
16:00-16:20 20 minuter med Anna Jörgensdotter Kungl. Örlogsmannasällskapet
17:00-18:15 Poesin möter musiken i Fredrikskyrkan
Östersjön: Rekviem – Rapsodi

Astrid Selling riksspelman
Inga Ābele författare dramatiker
Giedrè Kazlauskaitè författare poetDen kosmpolitiska örlogsstaden
PhD Harry R:son Svensson

Livet ropar
Dikt: Mi Tyler
Musik: Astrid Selling

Konferencier: Mi Tyler

Fredrikskyrkan

Fri entré

Svenska/engelska
estniska, lettiska, litauiska

19:00-22:00 Rockscen Blekinge 69-99

Bokrelease ”Rockscen Blekinge 69-99”
red. Jonas Eckerbom.
Kl 19 Samtal mellan författare till boken

Kl 20 Levande musik med Fi Dong, Level 1, Prins Sihanouk och Unter den Linden

Insläpp från kl 18:30

Konferencier: Jocke Müllo

I samarbete med Blekinge museum

Konsthallen

FESTIVALPASS
Annars 100 kr inträdeLätt förtäring kan köpas under kvällen

Söndag 13 maj

Med reservation för ev. ändringar

Tid Programpunkt Plats
09:30-11:00 Tema: Natur
I sångens tid. Fågelskådning och vandring i det gröna med författaren Tomas Bannerhed och poeten Niklas Törnlund. Författaren Andrea Lundgren läser ur Nordisk fauna.
I samarbete med Naturum och Stadsseniorerna
Världsarvet Skärva

FRITT

Kör E22 mot Karlskrona eller Malmö. Avtagsväg Skärva

12:00-13:00 Avslutning

Prisutdelning
Katarina Mazetti pris Skarven

Stadsbudskårens Litteraturpris 2018

Premier från skrivarverkstaden för unga 13-15 år Högläsning av premierade texter skrivna av ungdomar vid fredagens skrivarverkstad

Konferencier: Niklas Törnlund

Skärva Herrgård

FRITT
Kör E22 mot Karlskrona eller Malmö. Avtagsväg Skärva
14:00-16:00 Spår av judisk befolkning i Karlskrona
Stadsvandring med historikern PhD Harry Svensson
Karlskrona
Guidningen börjar vid Kapellparken, på Drottninggatan
FRITT
11:00-17:00 Konstrundan i Blekinge – Öppna ateljéer www.konstrundaniblekinge.se