Kungliga Örlogsmannasällskapet

Fredag 11 maj KÖMS

10:00-10:50 Mellan kaos och kontroll
Historikern AnnaSara Hammar berättar om båtsmansfamiljer på 1600-talet och sin doktorsavhandling Mellan kaos och kontroll : social ordning i svenska flottan 1670-1716
Samtalsledare Niclas Sennerteg
11:00-11:35

isländska/ svenska

Tema: 1918 – Hedersland
Hedersland Island – 100 år från självständighet som suverän stat Steinunn Sigurðardóttir poet, författare i samtal med John Swedenmark
14:00-14:50

estniska/ lettiska/ litauiska/
svenska/ engelska

Tema: 1918 – Hedersländer
Estland – Lettland – Litauen
100 år från självständighetsförklaringen
Astrid Selling, riksspelman
Inga Ābele författare och dramatiker
Giedrè Kazlauskaitè poet och författare
Samtalsledare: Juris Kronbergs
15:00-15:20

norska/ svenska

Kan man lära språket att flyga? Om konsten att undervisa i poesi
Poeterna Arne Hugo Stølan (Norge) och Niklas Törnlund samtalar om sina erfarenheter från skrivarskolor och det nordiska poesiprojektet Treklang

Lördag 12 maj KÖMS

10:00-10:20 20 minuter med Niclas Sennerteg
10:30-10:50 20 minuter med AnnaSara Hammar
11:00-11:20 20 minuter med Tomas Lappalainen
11:30-11:50 20 minuter med Karin Gafvelin
15:00-15:40 Tema: 1918
1918 : Året då Sverige blev Sverige
Per T Ohlsson, författare berättar om sin senaste bok 1918. Året då Sverige blev Sverige
16:00-16:20 20 minuter med Anna Jörgensdotter