Astrid Selling Foto: Jenny Baumgartner

Astrid Selling

Astrid är riksspelman, folkmusiker och kompositör i Teater Kontur och har bl a komponerat musiken till Svart Madonna, Kung Byxlös och Den Olycklige Danske Prinsen. Astrid är andra generationen estländare och har knutit tillbaka till sitt östeuropeiska ursprungs kultur genom att både delta i och själv driva internationella folkmusikprojekt i Estland, Polen, Lettland och Vitryssland.
Sedan många år har hon ägnat åtskilliga timmar i musikarkiven på jakt efter den blekingska traditionsmusiken, och det är i folkvisorna och de medeltida balladernas berättarteknik som hon hittar inspiration till sitt musikskapande. Som verksamhetsledare på Musikcentrum Syd stöttar hon frilansande musiker genom att skapa nätverk och musiksamarbeten runt Östersjön.
Under Bok o Hav kan man höra henne berätta om sin estniska släkts historia, om berättarvisor med samma historier på båda sidor om Östersjön och om att återta en samhörighet med en släkt som stängdes av under ett sekel. Hon kommer även att sjunga och spela fiol och kannel ur sin folkmusikaliska repertoar från båda sidor om Östersjön.