Arne Hugo Stølan Foto: Foto: Maja Hattvang – Fredag kl 10:00 Marinmuseum, Fredag kl 15:00 Kungl Örlogsmannaällskapet, Lördag 11:30 Marinmuseum

Arne Hugo Stølan

Född 1955. Norsk lyriker och litteraturkritiker. Har fil.kand i religionshistoria från Universitetet i Oslo. Stølan har också gått Forfatterstudiet i Bø (1986) och har arbetat som journalist i Drammens Tidende och Varden. Han är lärare vid författarlinjen på Nansenskolen och verksam som författarkurslärare, bland annat under Norsk Litteraturfestival. Sedan 2002 har han varit fast litteraturkritiker vid VG. Stølan debuterade med diktsamlingen Min tid med Mathilde (1987). Han har skrivit en lång rad diktsamlingar ofta konceptorienterade som t ex Epikrisepoesi (2014). Den senaste Mannakorn kom ut 2017.

Fredag kl 10:00 Marinmuseum
Fredag kl 15:00 Kungl Örlogsmannaällskapet
Lördag 11:30 Marinmuseum